· 

Corona Virus là gì?

Tập thể Diễn Đàn Khai Phóng đã có một bài viết tổng hợp đầy đủ định nghĩa nguồn gốc của Coronavirus, các triệu chứng, cách lây nhiễm của dịch bệnh. 

Trong bài viết đã nêu lên chi tiết những thông tin về:

  1. Nguồn gốc Corona 2019-nCoV
  2. Corona 2019-nCoV có nguy hiểm không?
  3. Coronavirus lây nhiễm và phát tán toàn cầu thế nào?
  4. Cách triệu chứng khi nhiễm bệnh
  5. Cách phòng ngừa Coronavirus 
  6. Cách tăng cường sức đề kháng khi đã nhiễm bệnh

Xem nội dung đầy đủ tại: https://diendankhaiphong.org/vi-rut-corona-2019-nhung-dieu-can-biet/

 

Tài liệu tham khảo: 

Christian Drosten (Ulrike Römer của WDR – Đài Tây Đức – phỏng vấn chuyên gia vi trùng học hàng đầu của Đức): Corona-Virologe: Normalbürger müssen keine Angst haben.

Christian Drosten (Nike Heinen phỏng vấn): Coronavirus – Dieses Virus ist überraschend anders. ZEIT ONLINE ngày 2.2.2020.

ECDPC – European Centre for Disease Prevention and Control – https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Kristina Kreisel phỏng vấn GS Dirk Brockmann thuộc Viện Robert Koch: Corona-Pandemie: Diesen Weg nimmt das Virus – und was Deutschland erwartet (Focus ngày 3.2.2020).

RKI – Robert Koch Instituthttps://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html

Tagesschau.de ngày 3.2.2020: Corona-Virus: Das sollten Sie wissen.

Kira Welling: Coronavirus 2019-nCoV: Was ihn von Sars und Mers unterscheidet. (Praxistipps.Chip.de ngày 3.2.2020).

Clemens Wendtner (nhà vi trùng học hàng đầu của Đức): Er behandelt Infizierte: “Coronavirus ist hoch ansteckend – anders als Sars” (Focus.de ngày 4.2.2020).

WHO – World Health Organizationhttps://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019