· 

Sinh viên hỗ trợ cộng đồng người Việt

Hiện tại hầu hết các trường đại học trên toàn liên bang Đức đã được yêu cầu đóng cửa và dời thời gian bắt đầu học kỳ mới. Đây là lúc các bạn sinh viên có thể dành thời gian đọc thêm sách, trao dồi thêm kiến thức và thời gian cho bản thân. Quan trọng hơn hết, là đóng góp công sức và trí tuệ của mình cho cộng đồng và xã hội.

 

Chiến dịch #Hãy ở nhà tạo ra một platform/ nơi kết nối cộng đồng người Việt với nhau, cùng đoàn kết hỗ trợ nhau thời khủng hoảng do đại dịch gây nha. Chiến dịch #Hãy ở nhà, kêu gọi các bạn sinh viên có năng lực tiếng Đức tốt, hãy tham gia Phiên dịch hỗ trợ cộng đồng, giúp những người Việt còn hạn chế về mặt ngôn ngữ trong quá trình khám bác sĩ qua điện thoại.

 

Cách thức tham gia: Đăng ký tại đây: 

  1. Đăng ký tại đây
  2. Chúng tôi sẽ công khai tên bạn trong platform Phiên dịch bác sĩ
  3. Bạn có thể ngồi tại nhà, phiên dịch qua điện thoại trong lúc khám bác sĩ

Cùng nhau đoàn kết và giúp đỡ cộng đồng đẩy lùi bệnh dịch. 

 

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give."

("Chúng ta sống bằng những gì chúng ta nhận được, chúng ta tạo ra cuộc sống bằng những gì chúng ta cho đi")

–Wiston Churchchill–