· 

Tư vấn cho doanh nghiệp

Ngày 23.03.2020, tập hợp các doanh nhân, các tiến sĩ và chuyên gia kinh tế & luật đã thành lập nhóm Tư vấn Doanh Nghiệp, dành cho Doanh nghiệp Việt Nam tại CHLB Đức trong thời kỳ đại dịch Coronavirus.

 

Hiện tại phần lớn các doanh nghiệp bị yêu cầu đóng cửa theo quy định của nhà nước, để hạn chế sự lây nhiễm của Coronavirus. Nhiều doanh nghiệp đang đứng trước những khó khăn kinh tế cũng như việc nộp đơn xin hỗ trợ kinh tế từ phía chính phủ. Một bức tranh thực tế hiện nay là rất nhiều người Việt nam kinh doanh đang thực sự rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế chưa từng có. Một trong những điều lo ngại nhất là nhiều người không cập nhật được thông tin do không đủ điều kiện: thời gian, ngôn ngữ, khả năng sử dụng kỹ thuật thông tin mạng và đặc biệt hơn hết là sự tư vấn kịp thời từ các chuyên gia.

 

Nhóm các doanh nhân, các tiến sĩ và chuyên gia kinh tế và luật tại Berlin đã cùng thành lập nhóm Tư vấn Doanh Nghiệp. Nhóm luôn cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến kinh tế, cung cấp các mẫu đơn, hướng dẫn nộp đơn và tư vấn các doanh nghiệp trong thời kì khó khăn này.

 

Nhóm Tư Vấn Doanh Nghiệp: https://www.facebook.com/T%C6%B0-v%E1%BA%A5n-doanh-nghi%E1%BB%87p-113726103594665