· 

Những cách tự bảo vệ trước tình trạng lừa đảo trong dịch Coronavirus

Những lưu ý của Bộ Y Tế Liên Bang về việc người dân tự bảo vệ bản thân trước những kẻ lừa đảo tìm cách trục lợi từ  hoàn cảnh Coronavirus hiện nay.

Quelle: Bundesministerium für Gesundheit (https://www.facebook.com/bmg.bund/videos/295873511385618)

Người dịch: Chi Phan