#Lời Cảm Ơn

Đại dịch Coronavirus tuy đem lại nhiều lo lắng và sợ hãi, nhưng lại là cơ hội để chúng ta cùng cảm nhận những giá trị cốt lõi của con người và cuộc sống:

Sự thông cảm và chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong gia đình

Sự  đoàn kết  và hỗ trợ của hàng xóm, láng giềng

Sự chia sẻ và kết nối của từng cá nhân trong xã hội

 

Thời gian này chính là lúc những #Lời cảm ơn tạo nên sức mạnh, niềm an ủi và sự lạc quan nhiều nhất. Hãy cùng tham gia #Lời Cảm Ơn với thông điệp cảm ơn của riêng bạn.