hỗ trợ phiên dịch tiếng Đức

Chiến dịch #Hãy ở nhà mong muốn tạo ra một nơi kết nối, người Việt hỗ trợ người Việt.

 

Chúng tôi muốn kết nối những cá nhân có kinh nghiệm và khả năng tiếng Đức tốt giúp đỡ phiên dịch những người Việt còn hạn chế về mặt ngôn ngữ trong việc đi khám bác sĩ trong đợt đại dịch Coronavirus. Hãy đăng ký thông tin bên dưới của bạn, nếu bạn muốn hỗ trợ dịch hay muốn tìm người phiên dịch. Chúng tôi sẽ đăng thông tin những cá nhân có khả năng phiên dịch tại đây.

 

Ngoài ra, các bạn có thể gọi đến tổ chức hỗ trợ phiên dịch Corona- Soforthilfe của tổ chức Triaphon qua số 030-8632274-0.

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.