Luật & Tin từ Chính phủ

Hội người Việt Nam Berlin-Brandenburg đã có bài dịch tóm tắt và dễ hiểu đến cộng đồng người Việt về gói Kích cầu kinh tế và Vượt khủng hoảng chính phủ Đức vừa thông qua (03.06.2020)

Luật & Tin từ Chính phủ · 18. April 2020
Tổng quan về cách sinh hoạt, quy định về di chuyển, du lịch và luật lao động trong đại dịch Coronavirus của chính phủ liên bang.

Luật & Tin từ Chính phủ · 17. April 2020
Tổng hợp những quy định mới nhất về biện pháp chống đại dịch Coronavirus toàn liên bang Đức.

Luật & Tin từ Chính phủ · 12. April 2020
Bài diễn văn của Tổng Thống CHLB Đức gửi đến toàn dân dịp lễ Phục Sinh

Luật & Tin từ Chính phủ · 22. März 2020
Bảng tiếng Việt diễn văn công bố của Thủ tướng CHLB Đức về các biện pháp và quy định của nhà nước về phòng chống Coronavirus.

Luật & Tin từ Chính phủ · 20. März 2020
Phiên bản dịch tiếng Việt bài phát biểu toàn quốc của Thủ tưởng CHLB Đức ngày 18.03.2020, bởi Giáo sư Nguyễn Xuân Thính.