Thông tin cho Doanh Nghiệp

Chiến dịch Hãy ở nhà tiếp tục đưa thông tin và những kiến thức cơ bản cần thiết cho các gia đình cộng đồng người Việt về gói hỗ trợ gia đình từ chính phủ. Nếu các anh chị cần tư vấn thêm và hỗ trợ đặt đơn, hãy liên hệ với chúng tôi qua. Email: hayonha.campaign@gmail.com

Thông tin cho Doanh Nghiệp · 23. März 2020
Ngày 23.03.2020, tập hợp các doanh nhân, các tiến sĩ và chuyên gia kinh tế & luật đã thành lập nhóm Tư vấn Doanh Nghiệp, dành cho Doanh nghiệp Việt Nam tại CHLB Đức trong thời kỳ đại dịch Coronavirus.

Thông tin cho Doanh Nghiệp · 21. März 2020
Ông Lê Trung Khoa (thoibao.de) đã có buổi phỏng vấn trực tiếp với chuyên gia tư vấn kinh tế luật Ông Đinh Tuấn Hưng về những điều cần biết về gói hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt thời kỳ khủng hoảng.