Thông tin dành cho Gia đình

Chiến dịch Hãy ở nhà tiếp tục đưa thông tin và những kiến thức cơ bản cần thiết cho các gia đình cộng đồng người Việt về gói hỗ trợ gia đình từ chính phủ.

Tổng hợp danh sách các chương trình Hoà nhạc, Thính phòng, Điện Ảnh và tham quan Bảo Tàng tại nhà và miễn phí trên khắp thế giới.

Những lưu ý của Bộ Y Tế Liên Bang về việc người dân tự bảo vệ bản thân trước những kẻ lừa đảo tìm cách trục lợi từ hoàn cảnh Coronavirus hiện nay.

Chiến dịch #Hãy ở nhà mong muốn kết nối các bậc phụ huynh lại với nhau, chia sẻ những bí quyết chơi và học cùng với con. Dưới đây là tổng hợp các ứng dụng học trực tuyến, đọc sách cùng con, trong thời gian trường học đóng cửa.