Thông tin dành cho Sinh viên

Danh sách tổng hợp các khoá học online và ứng dụng đọc sách miễn phí trong thời gian cách ly mùa dịch Coronavirus.

Chiến dịch #Hãy ở nhà tạo ra một platform/ nơi kết nối cộng đồng người Việt với nhau, cùng đoàn kết hỗ trợ nhau thời khủng hoảng do đại dịch gây nha. Chiến dịch #Hãy ở nhà, kêu gọi các bạn sinh viên có năng lực tiếng Đức tốt, hãy tham gia Phiên dịch hỗ trợ cộng đồng, giúp những người Việt còn hạn chế về mặt ngôn ngữ trong quá trình khám bác sĩ qua điện thoại.